Reklam
Mehmet Çolakoğlu

Mehmet Çolakoğlu

[email protected]

GENÇLER NE YAPMALI ? 2

28 Kasım 2021 - 15:59 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 - 16:41

Küreselleşme ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik ve sosyal hayatımızda çok yönlü değişimler meydana gelmektedir. Batı dünyası ile artan ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler, özellikle Türk gençliği üzerinde fevkalade değişime neden olmaktadır. Özgürlük, demokrasi, eşitlik, insan hakları, savunuculuk, aktif vatandaşlık gibi temel değerlerin Türk gençliği üzerinde olumlu katkı sağladığı muhakkaktır.
 
Diğer taraftan, çok çeşitli faaliyetlerle batı kültürü ile tanışan gençlerimizin, Avrupa’nın örf ve adetlerini benimsemesi ve kendi kültüründen uzaklaşması gelecek nesillerimiz üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Esasen, her toplum için geçerli olan söz konusu durum, ülkelerin gençlik politikalarını belirlemede daha stratejik planlar yapmalarını gerektirmektedir. Kendine güvenen, yaratıcı ve yenilikçi, modern çağın gereği olan bilgi birikimine sahip, kısaca kişisel ve profesyonel becerileri gelişmiş genç nüfusa sahip olmak, öncelikli hedefimiz olmalıdır.

Nüfusumuzun %15,6’sını 15-24 yaş arası gençler oluşturmaktadır. Avrupa Birliğini oluşturan 28 ülkenin genç nüfus ortalamasının %10,6 olduğunu göz önüne aldığımızda, Türk gençliğinin yukarıda ifade ettiğim hedeflere ulaşması fevkalade önem arz etmektedir. Bu anlamda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve uygulamaya konulan resmi eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında non-formal ve informal eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi önem arz etmektedir.  

Gençlerimizin kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağlayacak, non-formal ve informal eğitim faaliyetleri resmi eğitim-öğretim faaliyetleri dışında gerçekleşen ve özellikle belirli becerilerin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan çalışmalardır. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslar non-formal eğitim faaliyetlerine örnek verilebilir. Daha geniş çerçevede, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler vb. resmi ve tüzel kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen kişisel ve profesyonel becerilerin gelişmesini amaçlayan tüm faaliyetler non-formal ve informal eğitim temellidir.      

Aday ülke statüsünde olan ülkemiz, Avrupa Birliği hibe fonlarından yararlanmaktadır. Özellikle Erasmus+ ve ESC kapsamındaki proje konuları gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimine fevkalade katkı sağlamaktadır. Ülkemizde Dışişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Ajans tarafından yürütülen AB proje hibe çağrıları ‘ Sivil Toplumun Gelişmesi, Gençlik Değişimi, Gençlik Çalışanlarının Değişimi, Dayanışma ve Gönüllülük başlıkları ile belirli periyotta ilan edilmektedir. Yaşadığımız çevrede özellikle gençlik projeleri başvurusu yapan ve proje uygulama tecrübesi olan sivil toplum örgütleri (Dernek) ile tanışmak ve kişisel ve profesyonel gelişime kakı sağlayacak faaliyetlere katılmak mümkündür.         
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum