Reklam
Mehmet Çolakoğlu

Mehmet Çolakoğlu

[email protected]

NİTELİK Mİ NİCELİK Mİ?

26 Şubat 2022 - 12:10

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Başkanlığının internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre ülkemizde bugün itibariyle 121923 adet dernek bulunmaktadır. Söz konusu rakam, yerel ve ulusal çapta demokratik hakların kullanılması ve toplumsal fayda sağlayacak faaliyetlerin gerçekleşmesi, kısaca, karar alma mekanizmasına katkı sağlamak için gereken örgütlenmenin yapılanması için fevkalade önem arz etmektedir.

Misyonu gereği, temel görevi, faaliyette bulunduğu toplumdaki ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlara gönüllülük temelli çalışmalarla katkıda bulunmak olan sivil toplum örgütlerinin (STÖ) özellikle bulunduğumuz coğrafyada beklenen etkiyi yarattıklarını söylemek mümkün değildir.

İlçemizde yaklaşık olarak 160 adet sivil toplum örgütü (Dernek) faaliyette bulunmaktadır ancak, çok az sayıda derneğin toplumsal sorunlara yönelik gönüllü çalışmalar içinde olduğu gözlemlenmektedir. Bu anlamda, birçok yerel STÖ’nün genellikle kişisel beklentiler için kurulduğu ve üyelerin görev aldıkları organizasyonu, toplumda statü kazanmak ve belirli hedeflere ulaşmak için araç olarak kullandıkları görülmektedir.

Diğer taraftan, genellikle dernek olarak adlandırılan birçok sivil toplum örgütünün faaliyette bulunduğu yerel çevrede fevkalade başarılı çalışmalar yaptıkları da göz ardı edilmemelidir. Kurumsal kapasitesi gelişmiş, kuruluş amacı doğrultusunda etkinlikler düzenleyen, yerel resmi ve özel kurumlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde olan sivil toplum örgütleri faaliyetleriyle toplumun her kesiminin dikkatini çekmektedir.

Örneğin, Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Derneği, özellikle engelli gençlerin kişisel ve profesyonel becerilerinin geliştirilmesine çok önemli katkı sağlamaktadır. Özellikle dernekte gönüllü olarak görev alan üyeler hepimiz için örnek olmalıdır. İlçemiz için yararlı çalışmalar yapan bir başka örnek, Ekonomik Sosyal Araştırma ve Kalkınma Derneğidir. Dernek, gençlerin, engellilerin, işsiz kadınların istihdamına yönelik proje tabanlı faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Sivil Toplum Örgütlerinin nitelik olarak gelişimi ve özellikle gençlerin kişisel ve profesyonel becerilerinin gelişmesi için yapacakları faaliyetler, ülkemizin geleceği için çok önemlidir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum