Reklam
Mehmet Çolakoğlu

Mehmet Çolakoğlu

[email protected]

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ NASIL ÇALIŞMALI?

29 Ocak 2022 - 15:13

Demokratik toplumda en küçük örgütlü yapı, sivil toplum örgütleridir (STÖ). Temel işlevini, bulunduğu çevrede karar alma mekanizmasına katkıda bulunmak olarak ifade edebileceğimiz STÖ’lerin, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına olumlu katkılar sağlaması beklenmektedir.

Gönüllülük temelli faaliyetler düzenleyen sivil toplum örgütünde görev alan hiç kimsenin bireysel beklenti içinde olmaması gerekir, fakat bir çok yerel STÖ’nün söz konusu amaca yönelik çalışma içinde olmadığı aşikardır. Bu durum, özellikle ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin sağlıklı bir yönetim ve mali yapıya sahip olmamasından kaynaklanmaktadır.
 
Güçlü yönetim ve mali kaynaklara sahip olmak için, sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini proje temelli planlamaları gerekmektedir. Proje temelli faaliyetler, belirli zaman diliminde uygulanır ve belirli bir bütçe içinde harcamaları zorunlu kılar.

Avrupa Birliği sivil toplum örgütlerine (NGOs) yönelik olarak her yıl milyonlarca Avro hibe imkanı sunmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar tespit edilerek belirlenen proje konularına tüm Sivil toplum örgütlerinin başvuru imkanı vardır.

Projesi hibe almaya hak kazanan binlerce STÖ, zaman içinde güçlü yönetim ve mali yapıya sahip olmakta ve bu durum sivil toplum örgütlerinin toplumdaki tanınırlığını artırmaktadır.

Diğer taraftan, Avrupa Birliğinde sivil toplum örgütlerinin insan kaynağını gençler oluşturmaktadır fakat ülkemizde gençlerin STÖ’lerine katılımının yeterli düzeyde olduğu söylenemez. AB ile karşılaştırıldığında çok avantajlı konumda olduğumuz genç nüfusumuzun sivil toplum örgütlerine katılımı yerelden ulusala bir çok toplumsal sorunumuzun çözümüne imkan verecektir.
 
Proje temelli faaliyetlerle, kurumsal yönetim ve mali yapıya sahip olan sivil toplum örgütlerinde görev alan gençlerin süreç içinde kişisel ve profesyonel becerilerini geliştirmeleri ve sürekli istihdama katılmaları mümkün olacaktır.        
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum