Mehmet Çolakoğlu

Mehmet Çolakoğlu

[email protected]

GENÇLİK STRATEJİ PLANI

20 Aralık 2021 - 13:07

Avrupa Konseyi 2019-2027 yılını kapsayan Gençlik Strateji planı üç ana eylem üzerine kuruludur. Türkçe’ye; angaje etmek, çalıştırmak, meşgul etmek (engage) olarak tercüme edebileceğimiz birinci eylem, gençlerin yaşadıkları çevrede ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yaşama katılımını amaçlamaktadır. Strateji planı, söz konusu eylem altında gençlerin demokratik hayata katılımını teşvik etmektedir. Eylem, aynı zamanda, gençlerin sosyal hayata katılımını desteklemekte ve gençlerin toplumdaki tüm kaynaklara ulaşımını garanti altına almaktadır.

Strateji planının ikinci eylemi, Türkçe’ye; bağlanmak, birleşmek (connect) olarak tercüme edebileceğimiz ve gençlerin, yaşadıkları çevrede işbirliği ve değişim imkanlarından maksimum seviyede faydalanma amacını desteklemektedir.

Gençlik strateji planının son eylemi ise dilimize; güçlendirmek ve yetkilendirmek (empower) olarak çevirebileceğimiz ve tüm Avrupa’da gençlerin ihtiyaç duydukları her alanda güçlendirilmesini amaçlayan faaliyetleri desteklemektedir.

Avrupa Birliği, ülkemizdeki sivil toplum örgütleri (Dernek) başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşunda yararlanabileceği proje çağrıları ile yukarıda ifade edilen Gençlik Strateji Eylem Planı hedeflerine yönelik her yıl milyonlarca Avro bütçeli hibe başvuruları yayınlamaktadır. Gençlik (Youth) başlığı altında yayınlanan proje başvuruları gençlerin kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Türkiye nüfusunun %15,4’ünü, 15-24 yaş arasındaki gençler oluşturmaktadır. Bu oran, 28 ülkeden oluşan Avrupa Birliğinde %12, 1 olarak açıklanmaktadır. Ülkemiz için fevkalade avantaj olarak kabul edebileceğimiz gençlerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata, kısaca, insan hakları, özgürlük, aktif vatandaşlık gibi demokratik değerlere sahip olması için yerelden başlayarak tüm kurum ve kuruluşların ivedilikle eyleme geçmesi gerekmektedir.

Yukarıda ifade edilen amaçlar doğrultusunda, ilçemizde faaliyetlerini sürdüren tüm sivil toplum örgütlerinin öncelikle yönetim ve mali kapasitelerinin artırılması ve proje başvurusu yapabilecek gençlerin yetiştirilmesine yönelik faaliyetlere önem vermesi öncelikli amacımız olmalıdır.

Bu anlamda, ilçemizde proje tabanlı faaliyetler sürdüren birkaç sivil toplum örgütünün (dernek) işbirliği yaparak sorumluluk alması ve öncü rol üslenmesi üstlendikleri misyon gereğidir.

Saygılarımla…

             

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum